Interní medicína - vnitřní lékařství

Interní medicína, neboli vnitřní lékařství patří mezi základní obory klinické medicíny. Věnuje se diagnostice a převážně nechirurgické léčbě onemocnění vnitřních orgánů.

Lékař internista řeší nejčastěji onemocnění srdce, cév, problémy s krevním tlakem, nemoci štítné žlázy, diabetes a s tím související průběžné sledování pacientů s těmito chronickými onemocněními. Na rozdíl od praktického lékaře je internista tzv. lékař druhého kontaktu. Zpravidla k němu pacient přichází na doporučení praktického lékaře.

V rámci mezioborové spolupráce je na našem pracovišti zajištěna úzká součinnost s dalšími ambulantními specialisty.

Naše služby:

  • Diagnostika a léčba onemocnění vnitřních orgánů
  • Prevence, diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění
  • Prevence, diagnostika a léčba metabolických poruch
  • Předoperační vyšetření
  • Vyšetření pro účely lázeňské léčby a pro posudkové účely
  • EKG a ergometrické vyšetření
  • Lékař s vysokým odborným renomé

Lékař: MUDr. Petr Šrámek, CSc. pobočka José Martího 269/31