Kardiologie

V kardiologické ambulanci naši specialisté diagnostikují a léčí onemocnění srdce a cév. Oblast našich ambulantních vyšetření zahrnuje širokou škálu kardiologických onemocnění: arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, vrozené vývojové vady srdeční a ostatní onemocnění srdce včetně vyšetření rizikových skupin sportovců (prevence náhlých úmrtí ve sportu).

  • Provádíme ambulantní diagnostiku a dle nálezu i ambulantní léčbu kardiologického onemocnění. V případě potřeby zajišťujeme následné diagnostické vyšetření a léčbu naším specialistou v akreditovaném lůžkovém zdravotnickém zařízení.
  • Provádíme preventivní zátěžová kardiologická vyšetření. Zjišťujeme závažnost postižení oběhového aparátu a stanovujeme riziko komplikací oběhového systému při sportovním a profesním přetížení.
  • Pro bezpečné provádění preventivních pohybových programů stanovujeme limity oběhových parametrů, tepové frekvence a krevního tlaku.
  • Pro jednotlivce doporučíme charakter a intenzitu pohybové zátěže.