Jedním ze zásadních přístupů k lidskému zdraví je aktivní zapojení jedince do péče o sebe sama – a to předcházením nemocem zdravým životním stylem a v případě již vzniklé choroby zapojením se do procesu obnovy vlastního zdraví postupy, ve kterých pacient nebude pasivním, ale naopak velmi aktivním prvkem.

Naši odborníci Vám rádi pomohou v oblasti sportovních aktivit, kondičního a výživového poradenství.

Více informací o připravovaných programech již brzy.